Sherborne bewegingspedagogiek

“Alle kinderen hebben twee behoeftes. De behoefte om zich thuis te voelen in hun eigen lichaam en hun lichaam zo optimaal mogelijk te gebruiken. De behoefte om relaties aan te kunnen gaan met andere”                                       
Veronica Sherborne 1922-1990

De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind door middel van beweging. Deze bewegingsopvoeding is gebaseerd op de bewegingsanalyse en danstheorie van de choreograaf Rudolf Laban. De pedagogiek legt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Bewustwording met zichzelf, bewustwording met de ruimte(omgeving) om hem heen en bewustwording met de ander.  De nadruk ligt hierbij op drie relatievormen: zorgrelaties (zorgen voor), samen-relaties (delen) en tegenrelaties (kracht).

Voor wie?
  • Kinderen van 2 tot 7 jaar.
  • Kinderen met een hechtingsproblematiek en gebrek aan basisvertrouwen.
  • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen.
  • Kinderen met een verstandelijke of lichamelijk beperking.
  • Ouders en kind, voor het herstellen van de relatie tussen ouders en kind.


Ouder en kind begeleiding vanuit de bewegingspedagogiek van Sherborne

SherborneIk richt me op het ontwikkelen van het basisvertrouwen en het stimuleren van succeservaringen bij kinderen. Wanneer er signalen zijn dat de ontwikkeling bij kinderen niet makkelijk loopt. Houd ik er rekening mee dat kinderen een vertraagde ontwikkeling kunnen hebben op sociaal en emotioneel vlak. Vanuit een dansverhaal daag ik de kinderen uit om te gaan bewegen. Hierdoor ontdekt een kind het kunnen bewegen en ontdekken vanuit de talloze mogelijkheden tijdens het bewegen. Dit leidt tot een basisvertrouwen in het eigen lichaam. Daarnaast activeer ik de samenwerking en het contac met de ouder9s), waarin ik de drie relatievormen van Sherborne toepas. Elkaar en elkaars grenzen respecteren en elkaar positief waarderen geeft meer vertrouwen in anderen en in het kind zelf.  Waardoor opvoeden weer vanzelfsprekend wordt.