PGB voor kinderen.

Ook voor kinderen met een PGB is er een activiteitenaanbod.

Ondersteunende begeleiding voor het ontlasten van de ouders. Een zinvolle vrijetijdsbesteding gericht op spel en beweging, vanuit de drie relatievormen van Sherborne. Spel en bewegingssessies voor ouder en kind. Zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend verlopen.

Leeftijd vanaf 2 jaar.