Danseducatie

Dansactiviteiten voor het speciaal onderwijs, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wat bied ik?
Vorming door middel van dans kan op specifieke wijze een bijdrage leveren aan het realiseren van onderwijsdoelen. Bij dans speelt het lichaam, verstand en het gevoel een rol. Hierbij zijn fantasie, interactie, inventiviteit en expressiviteit van groot belang. De dansvormen stellen geen zware fysieke en technische eisen en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Vanuit duidelijke thema’s die afgestemd zijn op de leeftijd en mogelijkheden daag ik de kinderen uit om te gaan dansen. Het dansen richt zich op basisvertrouwen, samenwerking(vanuit de drie relatievormen van Sherborne) en eindresultaat/presentatie. Ik werk met muziek wat een duidelijk aanvulling is om de kinderen nog meer tot beleving en succeservaringen te laten komen. Dans kan ook geïntegreerd worden met andere vakgebieden van de kunstzinnige vorming. Ik denk hierbij aan specifieke situaties als een jubileumgelegenheid of jaarfeesten. Daarnaast ontwikkel ik specifieke projecten voor de onder-, midden- en bovenbouw. Ook bestaat de mogelijkheid om projecten in blokken van zes bijeenkomsten aan te bieden.

Voor wie?
Het dansen is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en voor oudere kinderen van het voortgezette en speciaal onderwijs.